For å få tilgang til Konf-ressurs, må du logge på via Ekstranettet